חוות דעת פסיכיאטרית


חוות דעת פסיכיאטרית משפטית

ד"ר חיים שם דוד עורך חוות דעת פסיכיאטרית לצרכים שונים. החל מחוות דעת שנייה למצב נפשי לצורך טיפול ועד לעריכת חוות דעת רפואית פסיכיאטרית לצורך הגשה למוסדות שונים כגון לביטוח לאומי בדיון על נכות נפשית, אובדן כושר עבודה, אפוטרופסות, צוואות,ועדות רפואיות ועוד.

על מנת להוכיח את מצבו הנפשי או הקוגניטיבי של הנבדק יש צורך בחוות דעת רפואית שתיערך באופן חוקי. חוות הדעת הפסיכיאטרית לתת לשופט או לועדה הרפואית את המידע הרלוונטי והמקיף ביותר על מנת לתת להם אפשורת להגיע אל ההחלטה הנכונה והראויה תוך שמירת הכללים ולמנוע קיפוח של הנבדק.

מקום כך, הפסיכיאטר צריך להכיר את הכללים העומדים והרלוונטיים בפני כל רשות שעבורה נערכת חוות הדעת. הכללים הקובעים למשל, מול הביטוח הלאומי, שונים מאשר אלו הנהוגים מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים כשדנים ביכולתו של אדם לנהוג ברכב פרטי. ברור שהמידע הנדרש מהפסיכיאטר שונה בכל מקרה. כאשר הפסיכיאטר בודק את היכולת לנהוג הוא ישים דגש על נושאים אחרים מאשר כשהוא בא לדון בנכותו של אדם כתוצאה מתאונת עבודה.

חוות דעת פסיכיאטרית יכולה להיות מוגשת בהליכים אזרחיים או בהליכים פליליים. בהליכים פליליים המדינה היא העומדת מצד אחד והנבדק מצדו האחר. השאלה הנשאלת הינה האם האדם היה אחראי למעשיו והאם היום הוא יכול לעמוד לדין. כמו כן לעתים קרובות חוות הדעת הפסיכיאטרית נדרשת לצורך הערכת מסוכנותו של האדם ולשם הצגת נסיבות מקלות בטיעונים לעונש.

בחוות דעת לצרכים אזרחיים השאלות העומדות על הפרק שונות. הועדה, השופט או הגוף שמקבל  את חוות הדעת אמורים להחליט מה מצבו של הנבדק ומה המשמעות לגבי אותם הצרכים שלשמם הוא פנה. כלומר, מה נכותו הנפשית כאשר פונים לועדות רפואיות למשרד הביטחון או לביטוח לאומי או האם , למשל אדם יכול לנהוג, לערוך צוואה והאם הוא זקוק למינוי אפוטרפוס.

מניסיון ארוך שנים ידוע שחוות דעת צריכה להיות אמינה, מקיפה ומדוייקת ללא גילויים של הגזמה לשום כיוון. חוות דעת שמציגה את הקשיים שלך כפי שהם עם ההסבר לגבי השפעות שונות של המצב הנפשי או הקוגניטיבי תשיג את מטרתה ביתר יעילות ותעזור לפונה אל הועדה להשיג את זכויותיו ביתר יעילות.

לעתים יש צורך להעזר במומחים נוספים: פסיכיאטרים,פסיכוגריאטרים,פסיכולוגים ועובדים סוציאלים מומחים המנוסים בעריכת חוות דעת פסיכיאטרית על כל היבטיה וההערכות הנדרשות על מנת להוכיח את המצב הנפשי.תפקיד הפסיכיאטר במקרים כגון אלו או לרכז את המידע, לעבד אותו ולהסיק את המסקנות הנובעות ממנו.