מה מחיר חוות דעת פסיכיאטרית


מה קובע את מחיר חוות דעת פסיכיאטרית

מחירי מוצרים ושירותים שונים נקבעים , על פי הנטען, על פי כוחות שוק המנוגדים זה לזה. מצד אחד, המחירים נקבעים על ידי היצע ומצד שני הכוח הבולם את הזמינות של השירותים הוא הדרישה למוצר הזה, כלומר הביקוש. מצד אחד מחיר מוצר יעלה כשהביקוש לו יעלה על ההיצע ובכוחות המאזנים לכיוון השני יפעלו באופן הפוך במקרים שבהם ההיצע יגבר על הביקוש.

חוות דעת פסיכיאטרית- מחירעבודתו של פסיכיאטר אינה שונה, באופן עקרוני, מהעקרון הזה. כאשר איש מקצוע מסוים נחשב לטוב ולראוי יותר מאשר האחרים סביר להניח שדרישותיו לתשלום שכר טרחה יהיו גבוהים יותר מאשר לאלו שאין דרישה.

עד כאן, ההקבלה ה"כלכלית" למחירי מוצרם בשוק חופשי שבו המחירים נקבעים באופן חופשי. שכר הטרחה שכל פסיכיאטר גובה משתנה לפי היוקרה של הפסיכיאטר, המורכבות של התיק וכמובן לפי המבחנים הנוספים או בדיקות העזר שהפסיכיאטר יערוך לצורך הכנת חוות הדעת.

לא פעם נתקלתי באנשים שפנו אלי לשאול לגבי עלות חוות דעת פסיכיאטרית. לאחר ששמעתי מהם את המקרה ומה הצרכים שלהם, והערכת את המחיר שאצטרך לגבות, ענו לי שכבר קיבלו הצעת מחיר לגבי העבודה. המחיר שנאמר לי בטלפון אינו סביר , ברוב המקרים ואחת מהשתיים או שמי שהציע זאת לא לקח בחשבון הרבה משתנים ומבחני עזר שיהיה בהם צורך או שמדובר בשיטת התמקחות ותיקה בנושא שעמד על הפרק. הנה דוגמא למקרה כזה.

חוות דעת פסיכיאטרית לצורך הערכת יכולת לנהיגה- המכון הרפואי לבטיחות בדרכים עוסק בבדיקה והערכה לצורך המסוגלות שלאדם והתאמתו מבחינה רפואית, נפשית ושיותית לנהוג ברכב. המטרה של המומחים של המכון הרפואי היא אחת- שהציבור יהיה בטוח, ככל האפשר, שהנהגים ברכבים שעל הכביש מתאימים לנהיגה.
נהיגה בטיחותית נקבעת על ידי משתנים רבים- הבריאות הגופנית של האדם, הבריאות הנפשית, יכולות לריכוז, התצאות, קבלת החטות. כמו כן מאפיינים אחרים כגון היכולת לשמור על קור רוח, היכולת לספוג ולשלוט בטמפרמנט חשובים גם הם. גורמים נוספים שיקבעו את היכולת לפעילו זו יהיו התרופות שאדם נוטל והשפעתם על התיקפודים שללו שהוזכרו וכן האם אדם עושה שישמו בסמים או באלכוהול.
לא פעם, הערכה פסיכיאטרית אינה מספיקה לצורך הערכת יכולות כגון אלו. בדיקה פסיכיאטרית ככל שהיה תהיה מקיפה ומיומנת, ללא כל התיק הרפואי, וכאשר לאדם הנבדק יש אינטרס להכמין מידע רלוונטי, התוצאות יהיו חסרות מבחינת היכולת להעריך יכולות אישיותייות שקובעות את היכולת לנהוג. משום כך, הרבה פעמים יש צורך בהערכה אישיותית שנעשית על ידי מבחנים מובנים.

אנשים הפונים לבדיקה לחוות דעת פסיכיאטירת לצורך האמירה שהם כשירים לנהיגה, כשמאחרויהם כבר בדיקה אחלת לפחות במכון הרפואי לבטחות בדרכים שכבר פסלה להם את הרישיון בשל "אי התאמה אישיותית", טוב יעשו אם ציטיידו מבעוד מועד בהערכה פסיכיאטרית והערכה אישיותית מלאה לצורך שלילה של הקביעה שאינם מתאימים לנהיגה מבחינה אישיותית. יש לקחת בחשבון את העלויות הכרוכות בכך ויותר מכך צריך לקחת בחשבון שהבדיקות הללו אורכות זמן רב והעיבוד של הנתונים יכול לקחת אף הוא זמן רב.

משום כך, אין זה סביר שמעבר למקרים יוצאי דופן, חוות הדעת שתוגש למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, לאחר שהנהג נפסל מלנהוג בשל אי התאמה אישיותית, יגיש חוות דעת פסיכיאטרית שלא תכלול הערכה אישיותית מקיפה ולא רק מסקנות על פי בדיקה קלינית. התפקיד הוא משל הפסיכיאטר אבל גם של העורך דין שמייצג את האדם שפונה אל הפסיכיאטרי, להבין את המשמעות של עריכת חוות הדעת, מה הדרישות ממנה, ומה האמצעים הנדרשים על מנת להגיע את התוצאה הנדרשת. אין זה סביר שתהיה הנחה שלאחר שיש לך חוות דעת בית, הטיעונים יהיו משפטיים בלבד. אז מה המחיר של חוות דעת פסיכיאטרית? אני עונה למקרים כגון אלו- לא הרבה- "רישיון נהיגה".